České texty pro svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, slavený ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého – do misálu, mešního lekcionáře, denní modlitby církve a martyrologia – potvrdila Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad slavením svátostí, 16. března 2015, Prot. n. 58/15.

Latinské texty pro svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, slavený ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého – vydáno Kongregací pro bohoslužbu a udělování svátostí, dne 23. 7. 2012 (Prot. N. 1040/11/L).

České a latinské texty pro slavení nezávazné památky svatého Jana XXIII.
Latinské texty byly vyhlášeny 29. května 2014 (CCDDS, Prot. 309/14).
Zde uvedené české texty jsou pracovním překladem LI – při pořizování překladu Druhého čtení bylo přihlédnuto k italskému textu papežova projevu při zahájení 2. vatikánského sněmu, o němž nejbližší spolupracovníci sv. Jana XXIII. dosvědčili, že si výslovně přál, ať spolu s oficiálním latinským textem je zveřejněn také jím obsahově i formálně zpracovaný italský originál, aby bylo zřejmé, co měl na mysli.

připravovaných a postupně vydávaných podle vzoru latinského „editio typica“ v rámci liturgické obnovy vyhlášené 2. vatikánským koncilem.

ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instaurati a Libreria Editrice Vaticana publicati.

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**