Dostal jsem za úkol říci několik slov o práci na přípravě mešních textů, obsažených v Českém misálu vydaném v roce 1983. Tyto české texty vznikaly postupně, souběžně s vydáváním jejich latinské předlohy.

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**