Pojednání o knihovnách františkánských klášterů - Matyáš Franciszek Bajger, 2008 
text je přístupný on-line i ve formátu PDF.

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**