Knihovna pražské metropolitní kapituly patří k nejstarším historickým knihovnám v České republice. Nejedná se o běžnou knihovnu, ale o historický knižní fond určený pro odborné studium kvalifikovaných badatelů.

Knihovna pražské metropolitní kapituly je rozdělena na tato oddělení:
a) Historický archiv                                    b) Sbírku starých hudebnin
c) Rukopisné kodexy                                  d) Prvotisky
e) Knihy vydané tiskem po roce 1500        f) Novější archiválie, registraturu
g) Sbírku dosud při bohoslužbách užívaných hudebnin

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**