Tento souhrnný přehled o původu, narůstání, uspořádání, změnách umístění v průběhu staletí a o současném stavu Knihovny Pražské Metropolitní Kapituly (KPMK) byl s použitím dostupných pramenů a vlastních rešerší vypracován jako součást grantu, který Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze získala od Grantové agentury České republiky (GAČR) na projekt „Katalog starých tisků v Knihovně Metropolitní kapituly v Praze".

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**