Kromě relikviářů uložených v Ostatkové kapli a ve Svatovítském pokladu uchovávají se ostatky svatých ještě na dalších místech v prostoru pražské katedrály. Vedle drobných ostatků vložených do oltářů jsou to relikviáře nacházející se na hlavním oltáři a v ostatních kaplích, relikviáře uložené ve staré knihovně pod věží a ostatky svatých vložené do kanovnických odznaků.


Domečkové relikviáře na hlavním oltáři

Relikviáře uložené ve staré knihovně pod věží

Kanovnické odznaky

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**