Tento abecedně uspořádaný seznam obsahuje jména svatých, jejichž ostatky se nacházejí v Ostatkové kapli pražské katedrály. Jsou to většinou takzvané Karlštejnské ostatky, které Karel IV. shromažďoval pro hrad Karlštejn; jen několik z nich bylo už od počátku určeno pro katedrálu.

Téměř všechny relikviáře uložené v Ostatkové kapli pražské katedrály obsahují takzvané Karlštejnské ostatky – ostatky svatých, které Karel IV. shromažďoval pro hrad Karlštejn.

Tato fotogalerie obsahuje obrazovou dokumentaci k předchozímu článku "Relikviáře uložené v Ostatkové kapli" - obsah, uspořádání a pořadová čísla se s tímto článkem shodují.

Kromě relikviářů uložených v Ostatkové kapli a ve Svatovítském pokladu uchovávají se ostatky svatých ještě na dalších místech v prostoru pražské katedrály. Vedle drobných ostatků vložených do oltářů jsou to relikviáře nacházející se na hlavním oltáři a v ostatních kaplích, relikviáře uložené ve staré knihovně pod věží a ostatky svatých vložené do kanovnických odznaků.

Tento přehled obsahuje tabulku abecedně uspořádaných jmen uváděných v následujícím „Přehledu relikviářů a dalších předmětů ve Svatovítském pokladu, vztahujících se k ostatkům svatých".

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**