Oddělení rukopisných kodexů pražské metropolitní kapituly.

Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské. 1. díl (A-E), nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze 1910; 2. díl (F-P), nákladem České akademie věd a umění v Praze 1922.
Dr. Antonín Podlaha ponechal rozdělení a signatury zavedené kanovníkem Waldsteinem v 2. polovině 18. století a rozšířené v letech 1869–1879 dr. Antonínem Ludvíkem Frindem; při zpracování 1. dílu (A-E) navázal na práci dr. Adolfa Patery, 2. díl (F-P) připravil samostatně.
 
Doplňky a opravy k Soupisu rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské: Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXII*, Pragae 1928.
Obsahuje poznámky dr. Antonína Podlahy k některým údajům uvedeným v 1. a 2. dílu.

 

Oddělení historického archivu pražské metropolitní kapituly.

Catalogus codicum manuscriptorum, qui in archivio capituli metropolitani Pragensis asservantur: Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII,  Pragae 1923.
Tento katalog rukopisných kodexů uchovávaných v oddělení historického archivu sestavil a vydal tiskem dr. Antonín Podlaha, na začátku v něm uvádí přehled krabic s listinami, pořízený kanovníkem dr. Antonínem Ludvíkem Frindem.
 
Archiv pražské metropolitní kapituly. Katalog listin a listů, Univerzita Karlova Praha, 1. díl 1956, 2. díl 1986.
Dr. Jaroslav Eršil a dr. Jiří Pražák zpřesnili a doplnili Frindův rukopisný inventář archivních listin a vydali tiskem tento katalog rozdělený do dvou dílů: 1. díl, do roku 1419 a 2. díl, od 1420 do 1561.

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**