Catalogus incunabulorum, quae in bibliotheca capituli metropolitani Pragensis asservantur, Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XX, Pragae 1926.
Dr. Antonín Podlaha provedl podrobný popis prvotisků; Frindem zavedené rozdělení do skupin podle vědních oborů a signatury ponechal nezměněné. Konvoluty zapsané v tomto katalogu obsahují též několik pozdějších starých tisků, vydaných po roce 1500.
Několik titulů vevázaných v konvolutech, nebo i evidovaných samostatně, s uvedeným rokem vydání před 1500 – tedy prvotisků – se nachází též v oddělení knih vydaných po roce 1500 a jsou dostupné v On-line katalogu.
 

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**